Årsberetning fra generalforsamling kan læses under menuen "Generalforsamling"

 

 

 

ILBRO PRISEN - 2018

 

Ved Ilbro Borgerforenings generalforsamling blev Ilbro Prisen uddelt til Knud Jensen, Ilbrogaard som tak for hans mangeårige arbejde i bestyrelsen ad flere omgange, samt hans altid store hjælpsomhed til gavn for lokalsamfundet. Ligeledes blev han takket for de mange donationer af forårsløg, som hvert år blomstrer langs vejene i Ilbro. Blomsterne er til stor glæde for borgerne.

 

Borgerforeningen har modtaget brev, fra Hjørring Kommune, om miljø projekt

Læs hele brevet - Klik her

 

 

 

 

 

50-års jubilæum i Ilbro Forsamlingshus - Onsdag den 10. december 2014

Ca. 55 nuværende og tidligere Ilbro-borgere deltog i arrangementet, hvor der blev spist julemad og underholdt af
Tårs Spillemændene.
Borgere fra Ilbro bidrog til en udstilling med gamle film og fotografier fra Ilbro. Ilbro Auto udstillede en gammel knallert og en scooter med ca. 50 år på bagen. Tømrermester John Leo Jensens Ford fra 1963-1964 var parkeret ved Forsamlingshusets indgang. Køretøjerne gav et nostalgisk tilbageblik på, hvordan transportmidlerne så ud på det tidspunkt, hvor Ilbro Borgerforening blev stiftet.
I sin jubilæumstale fortalte formanden om en række begivenheder i Ilbro gennem de sidste 50 år.
En række aktive borgere fra Ilbro, med teglbrænder Harald Krogh som formand, stiftede Ilbro Håndværker- og Borgerforening den 10. december 1964.
Det første foreningen udvirkede, var at få etableret gadebelysning og fortov gennem Ilbro. Der blev i 1965/1966 opsat 24 gadelamper, og hver husstand måtte betale 250,- kr. til belysningen.
Midt i 60´erne indstillede Ilbro Teglværk driften og købmandsforretningen lukkede.
I 1967 lukkede Ilbro Slagterforretning.
Den 13. juni 1968 ophørte Ilbro Husflidsforening med at eksistere. Foreningen havde til huse på Ilbrogård.
I 1970 blev postkontoret, som Bodil Jensen stod for, lukket.
Telefoncentralen, som Edel Sørensen bestyrede, blev automatiseret i 1972. Ilbro var dermed en af de sidste manuelt betjente små centraler i Vendsyssel, der blev lukket.
I 1973/1974 fik Fuglsig Teglværk installeret en moderne tunnelovn.
Borgerforeningen indstiftede i 1980 ”Ilbro Prisen”, og den første der modtog prisen, var handelsmand Knud B. Jensen.  Samme år stoppede produktionen på Ilbro Mejeri.
Sct. Hans Aften 1982 var lærer Møller Jensen, Bagterp båltaler i Ilbro. Møller Jensen havde i den anledning forfattet en sang, som Vendsyssel Tidende senere døbte ” Ilbros Nationalsang”. Sangen er efterfølgende blevet sunget ved de fleste af borgerforeningens arrangementer.
I 1983 blev Ilbro Vandværk nedlagt og Ilbro overgik til at få vand fra Hjørring Vandværk.
Den 2. april 1985 blev Ilbro Brugsforening opløst. Den 1. maj blev forretningen drevet videre som købmandsbutik med det tidligere brugsuddelerpar Minna og Søren Jacobsen som ejere. Købmandsforretningen hed ”Nærbutikken”.
I 1986 fik borgerne i Ilbro mulighed for at blive tilsluttet naturgas, idet Fuglsig Teglværk overgik til brug af naturgas. Men allerede i 1987/88 stoppede produktionen på Fuglsig Teglværk.
Foreningens 25 års jubilæum blev fejret med stor tilslutning i forsamlingshuset søndag den 10. december 1989.
Anna Krog, som var enke efter foreningens første formand, blev udnævnt til æresmedlem af foreningen.
I december 1992 ophørte Linda og Bjarne Larsen med at drive autoværksted på Stationsvej. De havde da drevet autoværkstedet siden 1. maj 1973.
Den 28. april 1994 lukkede Nærbutikken i Ilbro.
I 1996 blev motorvejsstrækningen fra Ilbro til Hirtshals åbnet.
I april 1999 fik Ilbro opsat sit nye logo (en hvid/gul blomst) som vartegn ved byskiltene.
Engang midt i halvfemserne stoppede Ilbro Smedje.
31. marts 2000 blev der, i anledning af årtusindskiftet afholdt en fest - hvor ca. 125 daværende og tidligere Ilbro borgere deltog. Gårdejer Johs. Krarup fortalte om sin barndom i Ilbro og tidligere teglværksbestyrer Harry Larsen om teglværksdriften på Fuglsig Teglværk.

I 2000 startede Peter Holm sine auktioner i det tidligere Ilbro Mejeri.
I 2001 tog borgerforeningen initiativ til at få lavet et grønt område overfor Forsamlingshuset ved den tidligere Ilbro Teglværkssø, så der efterfølgende kan fejres Sct. Aften og grillfester på pladsen.
Tidligere foregik Sct. Aftenerne ved Fuglsig Teglværk.
Lørdag den 28. september 2002 blev motorvejen mellem Ilbro og Ålborg åbnet.
I 2003 blev der igangsat boligbyggeri på Åsvinget. Lejlighederne var klar til indflytning den 15. oktober 2003.
Benta Thomsen, modtog i 2004 Ilbro Prisen for sit store arbejde i borgerforeningens bestyrelse i perioden 1976-1993 – heraf de sidste 12 år formand.
I 2006 etablerede borgerforeningen en petanquebane ved Forsamlingshusets parkeringsplads.
I november 2007 blev der afholdt et møde hos Ilbro Auto. Anledningen var, at broen over Uggerby Å var i en så elendig forfatning, at der var fare for, at den blev lukket permanent. Dette ville medføre store ulemper for borgerne i Ilbro. Der deltog politikere og embedsmænd fra Hjørring Kommune, erhvervsdrivende fra Ilbro området samt borgerforeningens bestyrelse. Heldigvis besluttede kommunen efterfølgende at lave en ny bro. Den blev etableret i sommeren 2008.
Ilbros forfatter, Niels Frandsen, udgav sin sidste af de i alt 8 bøger, som han havde skrevet de sidste 4 år.
I september 2009 blev skorstenen på det tidligere Fuglsig Teglværk væltet, idet der var fare for nedstyrtning.
I 2012 blev der opsat ny gadebelysning i Ilbro og kommunens juletræ fik en ny placering ved Åsvinget.
Ved generalforsamlingen i januar 2014 blev Ilbro Prisen uddelt til Lene og Ole Jensen, Ilbro Auto for deres store og aktive indsats for Ilbro.
I uge 42/2014, efter et kraftig regnvejr der varede i flere dage, gik Uggerby Å over sine bredder. Ilbro Enge blev udsat for den største oversvømmelse, der er set i årtier. De store vandmasser forårsagede erosion ved broen over åen, hvilket betød lukning i en periode, indtil skaderne blev udbedret. Beboere i den nordlige ende af Ilbro fik deres kældre oversvømmet, idet afløbet fra Fuglsig Teglværkssø ikke kunne klare det store vandpres.
Ved afslutningen af sin tale, takkede formanden de mange frivillige, der gennem tiderne har ydet en stor indsats for foreningen.
Formanden takkede især Erik Nielsen, Åsvinget for det store arbejde han har udført gennem årene og udnævnte ham til æresmedlem af Ilbro Borgerforening. Erik Nielsen var med fra foreningens opstart i 1964 - først som revisor og siden enten som bestyrelsesmedlem, suppleant eller dirigent ved generalforsamlingerne. Han var også en stor hjælp ved de mange arrangementer, som foreningen har afviklet gennem årene.

Erik Nielsen udnævnes til Æresmedlem

 

 

Ilbro Prisen
generalforsamlingen overrakte borgerforeningens formand "Ilbro Prisen"

til Lene Thomsen og Ole Jensen, Ilbro Auto, med begrundelsen.
”FOR JERES STORE INDSATS FOR AT FÅ OMGIVELSERNE VED JER FLOTTE OG REPRÆSENTATIVE,
BÅDE FOR JERES KUNDER, MEN OGSÅ FOR ILBRO.
FLOT ARBEJDE!
I ER ET STORT AKTIV FOR ILBRO, OG ER ALTID VILLIGE TIL AT STØTTE OP OMKRING AKTIVITETER I OG OMKRING BYEN".