Bestyrelsen i Ilbro Borgerforening

Kontakt Ilbro Borgerforening: info@ilbroborgerforening.dk

Vi er 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

Formand

Bo Jakobsen (Valgt til 2025)

Ilbro stationsvej 4, Ilbro

9800 Hjørring

21 63 12 35

Næstformand

Jesper Johannesen (Valgt til 2025)

Åsvinget 5, Ilbro

9800 Hjørring

51 55 89 66

Bestyrelsemedlem og kasserer

Lene Vittrup (Valgt til 2026)

Hjelmlundsvej 27, Ilbro

9800 Hjørring

22 41 32 74

Bestyrelsemedlem og sekretær

Marianne Sørensen (Valgt til 2026)

Ilbro Byvej 122, Ilbro

9800 Hjørring

28 11 43 45

Bestyrelsesmedlem

Lars Krogsgaard Juul (Valgt til 2025)

Ilbro stationsvej 2, Ilbro

9800 Hjørring

31 76 49 30

1. Suppleant

Doris Jensen (Valgt til 2026)
Hjelmlundsvej 10, Ilbro
9800 Hjørring

23 84 70 93

2. Suppleant (Valgt til 2025)

Helen Andersen

Ilbro Stationsvej 1, Ilbro

9800 Hjørring

61 74 46 66


Revisor
Lene Thomsen
Ilbrovej 380, Ilbro
9800 Hjørring

98 96 32 44 eller 30 99 73 44


Revisor
Hanne K Jørgensen
Ilbro Byvej 108, Ilbro
9800 Hjørring

21 45 90 62

Kontakt os