UGGERBY Å I ILBRO

Ilbro er beliggende i et naturskønt område omgivet af blandt andet Uggerby Å, Ilbro Enge, Ilbjerge og to tidligere teglværkssøer.


Der er masser af dyr i naturen, der kan f.eks. opleves 10-25 rådyr på gåturen.


Fra Ilbro er der cirka 5 km til Hjørring centrum og ligeledes ca. 6 km til Tårs. Afstanden til Lørslev er ca. 2 km. Der er ca. 1 km til motorvejens til- og frakørsel syd.

Uggerby Å

Uggerby Å har sit udspring midt i Vendsyssel ved den nordlige del af Jyske Ås. 


Åen munder ud i Natura 2000-området Uggerby Klitplantage ved Tannis Bugt. 


Åen er sejlbar fra Ilbro og til havet, en strækning på knapt 50 km.


En sejltur på Uggerby Å er en enestående naturoplevelse og rejse gennem kulturlandskaber. Fra det flade landsbrugsland med moser og enge til de dybt skårne slugter med udløb langs klitter og brede sandstrande! 


For bedst muligt at sikre oplevelsen fremover, er der nogle få, enkle regler for, hvordan og hvornår der må sejles. Følg reglerne for at færdes på åen, så får du en dejlig tur uden at skade naturen eller genere lodsejerne langs bredderne.Åstien i Ilbro

Åstien blev etableret i efteråret 2022 og blev udvidet i foråret 2023. De blå prikker på kortet herunder er siddepladser / udsigtssteder. 


Ilbro Borgerforening står for vedligeholdelsen af stien i samarbejde med borgerne i byen. Der overvejes at udvide stien yderligere. 

Åstien i Ilbro

Hvem må sejle?

Det er tilladt at sejle med småfartøjer uden motor på alle offentlige vandløb i Hjørring Kommune.


For Uggerby Å gælder et tillægsregulativ, fordi sejladsen her er begrænset af naturhensyn.


Isætning og optagning af fartøj uden for de anviste landingssteder kræver bredejerens tilladelse. 


Registreret sejler eller gæstesejler?

Licenser er begrænset til udlejere, bredejere, friluftsorganisationer, skoler m.fl. 


Gæstesejlere, som medbringer eget fartøj, kan mod depositum og gebyr købe et gæstekort. Gæstekortet medbringes og giver adgang til sejads i eget fartøj i en nærmere aftalt periode.Regler for sejllads

 • Det er kun tilladt at sejle på åen, hvis man har licens. Enten i lejet kano eller med gæstelicens. 

 • Sejllads er kun for småfartøjer uden motor.

 • Du må sejle året rundt fra klokken 7 til solnedgang. 

 • Vær opmærksom på, at kanoudlejeren kan have begrænset sejltid. 

 • Pas på naturen og alle dens beboere

 • Hold støjniveauet nede, så dyrelivet, lodsejere, lystfiskere og andre kanosejlere ikke forstyrres unødigt. Nyd freden og naturens lyde. 

 • Tag ikke hunde med af hensyn til dyrelivet.

 • Medbring pose til affald og tag det med hjem, hvis der ikke er en affaldsspand.

 • Af sikkerhedshensyn er bål kun tilladt på shelterpladsernes bålplads. 

Fiskeri og andet
- uden for fartøj

 • Du må ikke fiske fra fartøj. 

 • Hvis du fiske fra breden, kræver det fisketegn/dagkort.

 • Om dagen er det tilladt at færdes på udyrkede, uindhegnede arealer med en afstand på mindst 150 meter til bebyggelse. 

 • Landgang er ikke tilladt i 2-meter bræmmen, hvis der er tilstødende driftsjord. 

 • Ønsker du at overnatte uden for de anviste teltpladser, skal du have lodsejerens tilladelse. 


Mere information: 

Naturture, overnatningssteder osv.

www.udinaturen.dk

www.hjoerring.dk

hjoerring.dk/borger/veje-og-trafik/bycykler


Lej kano eller køb gæstelicens hos:

www.uggerby-kanofart.dk

www.sindal-camping.dk


Køb fisketegn hos:

www.uggerbyaa.dk

www.uggerbyaashop.dk

Bliv medlem af Sportsfiskerforeningen

- for Hjørring omegn

Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn (SFHO) har fiskeretten i Uggerby Å, Varbro Å og Guldager Sø.


Den 66 km lange Uggerby Å snor sig gennem Hjørring området: Ilbro, Sindal, Mosbjerg, Bindslev og Uggerby.


Åens udspring er ved Sterup syd for Hjørring og den udmunder i Skagerrak i Tannisbugt mellem Hirtshals og Tversted.


Uggerby Å er et af landsdelens bedste fiskevande med bækørred, ål, skalle, gedder og havørred.

Uggerby Å's havørredstamme er unik på grund af dens størrelse, gennemsnitsvægten ligger på cirka 5 kg. og der fanges hvert år fisk op til 10 kg.


Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn har ca. 50 km fiskeret ved åen. Ved åen er fiskeretten markeret med grønne pæle. Fiskekort samt Statens Fisketegn skal medbringes og forevises på forlangende af fiskeribetjente, lodsejere eller medlemmer med gyldigt medlemskort.


Åen er fredet fra 16. november til 15. januar. Nedfaldsfisk er fredet til 1. april.


Ved åen er der etableret en handicapvenlig fiskeplatform, Steens plads, så også kørestolsbrugere har mulighed for at dyrke lystfiskeri, ved den smukke å.


Åen er fredet fra 16. november til 15. januar. Nedfaldsfisk er fredet til 1. april. Der må maksimalt hjemtages 3 laksefisk pr. dag.


Sportsfiskerforeningen har også adgang til Guldager Sø og Varbro Å

Varbro Å er en mindre å, der er fuld af liv. Fiskeriet er forbeholdt medlemmerne af SFHO.


SFHO købte i 1983 Guldager Sø, hvor der er mulighed for at fiske efter blandt andet gedder, aborre, suder, skaller og karper.


Medlemsskab fra 175 kroner per år.


BLIV MEDLEM AF SPORTSFISKERFORENINGEN FOR HJØRRING OG OMEGN

Kort over Uggerby Å

Kort over Uggerby Å