I Ilbro finder du et lille lokal samfund, hvor der er masser af hjerterum. Ilbro Borgerforening er en forening, som støtter om borgerne i byen og laver aktivititer. 

Børnefamilier

Der kommer flere og flere børnefamilier til Ilbro. Derfor vil Borgerforeningrm også forsøge at lave aktiviteter til alle aldre.

Aktiviterer hele året rundt

Ilbro Borgerforening har aktiviterer hele året rundt. Ved at du engangerer dig, styrker du sammenholdet i byen.

Ilbro har en fantastisk natur

Flot og ren natur, som vi skal værne om og beskytte. Derfor har vi en gang årligt, hvor vi samler affald og gør skilte rene  m.m.

Støt op!

Skal Ilbro være et attraktivt og godt sted at bo, så kan du være med til at støtte op om lokalsamfundet. Send os gerne ideer og tiltag, som du ønsker i byen!

Sammenhold er vigtigt!

Derfor er det også vigtigt, at du prøver at bakke op om de aktiviterer og virksomheder, som er i byen.

Online

Borgerforeningen vil styrke deres kommunikation ud til borgerne i Ilbro. Det sker på online og i byen.

Af Benta Thomsen, natur- og kulturformidler (Opdateret: 24. august 2023)

Ilbro området må have været beboet langt tilbage i tiden. Eksempelvis har jeg fundet en økse af flintesten på marken overfor Ilbro Byvej 130. Ifølge arkæologerne på Vendsyssel Historiske Museum stammer øksen fra Bondestenalderen, som omfatter tiden 4000 - 1700 f.Kr. Øksen har været brugt til forefaldende arbejde - dog ikke til træfældning.

Man kan sagtens forestille sig, at marken må have været et godt sted at bosætte sig dengang. Ifølge gamle kort, løb der tilmed en bæk gennem Ilbro, så der var nem adgang til vand. Med Uggerby å lige nedenfor, kunne man fiske og sejle andre steder hen i udhulede træstammer. Det fremgår af Historisk Arkivs ældste kort, at åen tidligere havde et andet navn - nemlig "Ilpøtte".


I 1662 blev Ilbro kaldt "Iilbroe".


Nordøst for Ilbro ligger højdedraget" Ilbjerge". Det kan anbefales at gå en tur i skoven, hvor der er flere stier. På de højeste steder er der en rigtig god udsigt i klart vejr. Stovhøj er det højeste punkt med en højde på 68 m. Højen er, sammen med flere andre gravhøje på Ilbjerge, fra Bronzealderen. Dvs. de er fra perioden 1700 - 500 f.Kr.


Selv om der ikke er så mange indbyggere i Ilbro p.t., at vi har krav på status som landsby, så har der både før og nu været en del virksomheder her.


Ilbro var tidligere en industrilandsby med mange arbejdspladser. Her har været ikke mindre en tre teglværker, fordi området havde store forekomster af ler, der var velegnede til at brænding af mursten, tagsten og drænrør. Tilbage i tiden - især i 1800-tallet - var der et stort behov for at udskifte bindingsværkshuse med mere solide bygninger af mursten med tegltage.


Det ældste teglværk var formentlig Amdal Teglværk (også kaldet Broens Teglværk). Det lå, hvor Ilbro Auto på Ilbro Byvej 138 nu ligger.  Teglværket havde en primitiv højovn til at brænde teglstenene i. Det lukkede i 1907. Teglværket var et interessentselskab med flere ejere - bla. Peter Larsen, som ejede Amdalgård (også kaldet Nørrebroen).

Double-click here to add your own text.

Fotografiet er taget fra sydøst ind over Ilbro ca. 1910 af Peter Larsen, som ejede gården Gl. Amdalgaard (Nørrebroen) dengang. I venstre side af billedet (hvor Ilbro Auto nu ligger) ses Amdal Teglværk med en gammeldags højovn. Foran det ses tørreladerne. Johannes Krarup fortalte mig, at teglværket også blev kaldt "Broens Teglværk", fordi ejeren af Nørrebroen var medejer af teglværket. Dernæst var der missionshus i huset på hjørnet af nuværende Ilbrovej og Ilbro Byvej. Bagved lå Ilbro Teglværk, som iflg. Johannes blev opført i 1907. På den anden side af nuværende Ilbro Byvej ligger Krogården (Gl. Ilbrogaard) Dengang havde gården stråtag. På den anden side af Uggerby Å ses Kanonsmedens ejendom, som iflg. FC Clarkfeldt brændte i 1913. Ejendommen længst til højre i billedet må have ligget, hvor der nu er skov ved Elme Alle.

Da Amdal Teglværk lukkede, kom Ilbro Teglværk i drift. Her blev teglstenene brændt i en ringovn. Teglværket lå, hvor der nu er parkeringsplads og håndboldbaner ved Ilbro-Lørslev Idrætsforenings forsamlingshus på Ilbrovej 367. Idrætsforeningen blev stiftet den 15. maj 1930. Forsamlingshuset er bygget i 1935 og er renoveret flere gange siden.


I begyndelsen af 1960´erne ophørte Ilbro Teglværk, idet der ikke kunne udvindes mere ler fra teglværksgraven overfor forsamlingshuset. Der er stadig en tunnel under Ilbrovej, hvor man i sin tid kørte tipvogne med ler fra teglværksgraven til teglværket. Tunnelen er dog dækket med jord, så den er ikke længere synlig. Teglværksgraven er nu et beskyttet naturområde med søer og sivskov. Den er et eldorado for flere sjældne fuglearter samt tudser og frøer. Teglværksejerens bolig var det nuværende Ilbro Byvej 130, hvor ejeren, Chr. Jørgensen, boede i en årrække.


På kanten af teglværksgraven havde Ilbro sit eget vandværk. Det lukkede i 1983, hvorefter borgerne i Ilbro fik vand fra Hjørring Vandværk.

I den nordlige ende af Ilbro lå Fuglsig Teglværk, som oprindeligt hørte under Fuglsig Hovedgård. Det var mere eller mindre i drift fra ca. 1856 til udgangen af 1988. I 1911 blev det en del af "De forenede Teglværker", som også omfattede teglværkerne i Hæstrup, Nr. Harritslev og Hvidegaard. I 1961 fejrede foreningen 50-års jubilæum. På det tidspunkt var Jens Budolfsen direktør for teglværkerne. I 1973/74 fik Fuglsig Teglværk installeret en moderne tunnelovn. I en lang årrække var Harry Larsen teglværksbestyrer og familien boede i teglværksbestyrerboligen ved indkørslen til teglværket - dvs. Ilbro Byvej 102A. I 1982 blev arkitekt Kjeld Bjerg direktør. Han havde kontor i den gamle tunnelovn. I 1989 overtog Flemmings Flytteforretning teglværksbygningerne. Ud over flytteforretningen havde han tillige møbellager i hallerne samt vinteropbevaring af campingvogne.


Ilbro Tømrer- og Maskinsnedkeri v/John Leo Jensen overtog på et tidspunkt teglværksbygningerne. Han opkøbte Høyer Glas i 2016. Derudover driver Hjørring Ny Murerforretning forretning herfra. Den har adresse på Ilbro Byvej 102B.


John har privatbolig og værksted på den modsatte side af vejen i Ilbro Byvej 103. Andreas Christensen byggede huset og værkstedet i 1917. Holger Houbak købte forretningen i 1951. Fra 1953 bestyrede hans hustru, Sigrid, posthus herfra.


Johns far, Leo Jensen, købte forretningen i 1963, og hans hustru, Bodil, overtog herefter driften af posthuset indtil 1970, hvor det lukkede.


I 1986 fik borgerne i Ilbro mulighed for at blive tilsluttet naturgas, fordi der blev lagt en naturgasledning til Ilbro - kun fordi det var planen, at Fuglsig Teglværk fremadrettet skulle benytte gas ved brændingen af teglsten. Der blev dog aldrig etableret naturgas på teglværket, formentlig fordi det da allerede gik "ned ad bakke" økonomisk.


Ilbro Borgerforening fik en anonym gave på 10.000 kroner., som bestyrelsen i 2018 valgte at bruge til indskriften på en sten, som oplyser, at søen ved teglværksbygningerne hedder "Fuglsig Teglværkssø". Stenen blev doneret af Lene og Karsten Vittrup fra Hjelmlundsvej og kan ses fra Ilbro Byvej. Eftersom Fuglsig Teglværk ophørte ved udgangen af 1988, var det dermed 30 år siden produktionen endeligt ophørte.


Det ældste nuværende hus i Ilbro er det lille hvide hus fra 1777 beliggende på Ilbro Byvej 113.Et kort på Historisk Arkiv viser, at det dengang var den eneste bygning i selve Ilbro. I adskillige år blev huset kaldt "Stines hus". Under 2. Verdenskrig - og måske tidligere - var der telefoncentral her. På et tidspunkt blev centralen drevet af Eline (kaldet Linda) Kjeldsen. Hende og manden, postbud Mads Chr. Kjeldsen, flyttede senere centralen til Ilbro Byvej 118. I 1964 overtog Edel og Kurt Sørensen den. Centralen blev automatiseret i 1972 som en af de sidste i landet.


På Ilbro Byvej 109 lå Ilbro Mejeri. Det var i drift i fra 1892 til 1980. I 1981 påbegyndte PB Pejseservice sin produktion af indsatse til murede pejse her. I 1985 flyttede Flemming Jensen sin møbelforretning fra Hjørring til mejeribygningerne. Senere overtog Henning Nørgaard dem. Herfra solgte han møbler og andet inventar. Siden 2000 har Peter Holm her haft Nordjysk Auktionshus. Han afholder lejlighedsvis auktioner over kunst, antikviteter, design og indbo.


På den anden side af vejen i nr. 110 lå Ilbro Brugsforening. Fra 1921 til 1960 var Viggo Nielsen (1892-1968) og hustruen Anna brugsuddelerpar. Herefter havde Søren og Minna Jacobsen hvervet, indtil Brugsforeningen blev opløst i 1985. Indtil 1990 drev de butikken videre som Nærbutik. Derefter forpagtede Philip og Ragna Christensen fra Østervrå butikken, som de drev indtil 1994. I 1997 åbnede tømrer Jens Møller Christensen en forretning her, hvor han handlede med fyrretræsmøbler, som han fremstillede i baglokalet.


Siden 2014 har Boutique De Limage Mage v/Lars Bo og Mette Nielsen ejet butikken, hvorfra de sælger fransk vintage, antik og havefigurer af cement.


I Ilbro Byvej 112 var der slagterforretning indtil ca. 1967. Slagteren, Thorvald Jensen, døde formentlig i 1958 eller 1959. Hustruen drev efterfølgende forretningen videre.


I Ilbro Byvej 116 var der smedje. Smeden, Ejner Mikkelsen, fortalte mig, at der var meget arbejde for ham på Fuglsig Teglværk, idet de mange maskiner skulle vedligeholdes og repareres. Derudover skoede han heste, reparerede landbrugsmaskiner og opfandt bl.a. en maskine til at optage peberrod.


Hvor garageanlægget til den tidligere smedje nu er, havde en karetmager sit værksted. Det fremgår af et gammelt fotografi, som Peter Larsen fra gården Nørrebroen tog omkring år 1900. På et senere tidspunkt var der karetmagerværksted i enden af Ilbro Byvej 118. Andre mener dog, at karetmagerværkstedet i stedet var i Ilbro Byvej 120.


I Ilbro Byvej 124 havde Simon Christiansen købmandsforretning. Bagbutikken var et yndet tilholdssted for teglværksarbejderne, som godt kunne trænge til at få slukket tørsten efter det varme og hårde arbejde på teglværkerne. Købmandsbutikken lukkede formentlig engang i 1960´erne.


Dora Jensen byggede træhuset på Ilbro Byvej 128 i 1965, hvorfra hun drev et brødudsalg indtil først i 1980´erne. Tidligere drev hun forretningen fra nr. 118, hvor hun havde et lejemål hos Mads Chr. Kjeldsen. I en kort periode, mens træhuset blev bygget, havde hun brødudsalget i forsamlingshusets lille sal. Senere boede Niels Frandsen i Ilbro Byvej 118. Han var forfatter og udgav 8 bøger i perioden 2004 - 2010.


Siden 2003 har Jesper Johannesen på Åsvinget 5 drevet IT-forretningen JJnet.dk og primært laver websites om cykelsport bl.a. Skandinaviens største cykelside: Feltet.dk.


Nordjysk Tømrer- & Snedkerforretning v/Jens Sørensen på Ilbro Byvej 122 blev stiftet i 2003.


1´st Class Vinduespolering v/Morten Bay Olsen har drevet forretning fra Ilbro Byvej 80 siden 2011. Firmaet blev stiftet i 1986.

I 2005 fik Ilbro Borgerforening en bevilling fra Hjørring Kommune til at anlægge petanque-banen ved forsamlingshuset. Alle er velkomne til at benytte den.


I 2020 blev der anlagt cykelstier langs omfartsvejen. Det betød, at al trafik fra Sæbyvej blev ledt gennem Ilbro, mens arbejdet stod på.

Gammel Ilbrogård ligger på Ilbro Byvej 135 - ikke at forveksle med Ny Ilbrogård, som ligger på Sæbyvej 351. I daglig tale bliver Gammel Ilbrogård kaldt "Krogården". Tilbage i tiden drev man nemlig kro her ved siden af landbruget. Kroen blev især benyttet af dem, der passerede Uggerby Å i hestevogn. Hestene kunne få et hvil og kusken lidt godt til ganen. Der var en del transport gennem Ilbro i gamle dage, fordi man udskibede varer fra Sæby og ikke fra Fladstrand (det nuværende Frederikshavn). I en af længerne på gården var der fattiggård for fattiglemmer, der ikke kunne forsørge sig selv. Gården var oprindelig stråtækt, og avlsbygningerne brændte i 1950´erne. En af avlsbygningerne blev genopbygget efter branden. Stuehuset er bygget i 1925. Gården ejes nu af Ilbro Auto.


På Ny Ilbrogård på Sæbyvej 351 bor Knud Jensen. Gården blev bygget i 1916 og jorden udstykket fra Gl. Ilbrogård. Avlsbygningerne brændte i 1969, men blev genopført.


I 1946 blev den første bygning til Ilbro Auto på Ilbro Byvej 138 bygget af Verner Nielsen. Her kom David Jensen i mekanikerlære som 16-årig. Sammen med sin bror, Johannes, overtog han forretningen den 1. 12. 1955. Efter Davids død som 57-årig i 1989 overtog hans søn, Ole, Ilbro Auto. Han har en interessant fotoudstilling i sit lokale med veteranbiler. Fotografierne viser virksomhedens udvikling fra 1946 til nu.


Fra 1964 drev Helge Bøhlers gartneri på Ulstrupvej 9 i Ilbro. I 1982 købte sønnen, Erik Bøhlers, halvpart i gartneriet. Efter Helge Bøhlers død i 1984 trådte enken, Else, mere aktivt ind i Gartneriet Landlyst. Senere overtog hendes søn, Jørgen, hendes halvdel. Sammen med broderen, Erik, drev de gartneriet videre, indtil de solgte det i 1993 - formentlig til gartneriet Højhave i Tårs. Frank Sølvmose overtog det i 2004. Han ejede det indtil 2008. Herefter overtog Peter Kjær gartneriet og driver det nu under navnet "Landlyst Plantecenter".


Vognmandsforretningen Tidemann Transport ligger nu på Ilbro Byvej 74. Jens Tidemann startede vognmandsforretning i Harken som 19-årig i 1969. I perioden 1973 - 1982 drev han først forretningen fra Ilbro Auto.


Bjarnes Auto på Ilbro Stationsvej 2 blev drevet af Bjarne Larsen i perioden 1973 - 1992. Bjarne var i 17 år mekaniker hos Ilbro Auto, før han åbnede sit eget værksted. Barnebarnet, Lars Krogsgaard Juul, overtog morforældrenes hus og værksted og har siden august 2021 drevet forretningen "JuulTech". Han beskæftiger sig med Hydraulik og reparation af maskiner.


I 1909 brændte den oprindelige Fuglsig Skole på Hesthavevej ud mod Fuglsigvej. Herefter blev der bygget en ny skole til børnene i Ilbro området på det nuværende Ilbro Byvej 43. Den fik også navnet "Fuglsig Skole". Læreren, Jens Jensen, underviste både "store- og lilleklasse". Hustruen, Martine, underviste pigerne i håndgerning indtil hun blev syg. Herefter overtog Kirstine Corneliussen fra Bagterp.


Jens Jensen gik på pension i 1949, hvorefter kunstneren Niels Helledie var vikar i en periode. Senere blev lærer A.W. Hoffmann fastansat, og han fulgte med til Bagterp Skole i 1953, da Fuglsig Skole lukkede. Det samme gjorde eleverne fra Ilbro. Skolebygningen i Ilbro er nu i privat eje.


Hjørring - Hørby Jernbane var i drift i perioden 1913 - 1953. Stationsbygningen i Ilbro var indrettet i det nuværende Ilbro Stationsvej 7. På matriklen ved siden af kan man stadig se Hørbybanens karakteristiske pakhus. Ilbro Husflidsskole benyttede pakhuset fra 1946 til 1968.

I 1977 blev der fremsat ønske om en omfartsvej nord om Ilbro. Den blev åbnet i november 1983. Vi fik derfor ændret vores adresser fra "Sæbyvej" til" Ilbro Byvej".


Motorvejsstrækningen fra Ilbro (Hjørring Syd) til Bjergby blev åbnet i 1996. Desuden blev Brønderupvej mellem Ilbro og rundkørslen på Aalborgvej åbnet. Strækningen syd for afkørsel syd blev åbnet i 2002.


I 1982 fik Ilbro sin "nationalsang", som synges hvert år ved Sct. Hansfesten på bålpladsen overfor forsamlingshuset ved de gamle teglværksgrave. Sangen er skrevet af afdøde lærer, Møller Jensen, Bagterp.


I 1999 fik Ilbro sit eget vartegn af Ilbro Borgerforening - en marguerit, der er stillet op ved begge indkørsler til byen.


I 2004 var Boligselskabet Nordjyllands lejligheder på Åsvinget klare til indflytning.


I uge 42/2014 var der et ekstremt vejr i Nordjylland med voldsomme mængder af regn, der medførte store oversvømmelser. I den nordlige ende af Ilbro kunne vandet ikke løbe hurtigt nok væk fra Fuglsig Teglværkssø, så det gav vand i flere kældre. Broen over Uggerby å i den sydøstlige ende af Ilbro blev så skadet, at den måtte lukke i en periode indtil den blev renoveret.


Johannes Christensen (Krarup) (1920-2015) boede på Ny Amdalgård på Ilbrovej 357. Han var født og opvokset i Ilbro. Han var udlært som tømrer, men overtog gården efter sine forældre. Bedsteforældrene boede også i Ilbro på gården "Sønderbroen" på Amdalgårdsvej. (Det er her, der nu er jagtstue). Johannes var meget musikalsk og en dygtig harmonikaspiller - bl.a. spillede han til folkedans og ved adskillige arrangementer i Ilbro Borgerforening. Han havde stor viden om Ilbros historie, som han gerne fortalte mig. Hans fortællinger, gør det derfor muligt for mig at skrive flere af indlæggene om Ilbro. Bl.a. kunne han huske, da den første radio kom til Ilbro i 1925.


Overfor Ilbro Auto - ca. der - hvor den automatiserede telefoncentral nu er, var der et ishus for mange år siden. Ishuset var tilholdssted for Ilbros ungdom og unge fra Hjørring, der om sommeren kom cyklede til Ilbro for at bade i Uggerby å. Ifølge Johannes badede de unge fra Ilbro og Hjørring på hver sin side af broen for at undgå ballade. Dengang var der nemlig stor forskel på unge fra landet og byen. Ellers morede Ilbros ungdom sig med at gå hen på Ilbro Station søndag aften for at se, hvem der var med det sidste tog hjem..


Det var teglbrænder og medlem af Sct.Hans/Sct. Olai Sogneråd, Harald Krogh,(1901-1967) som i 1964 tog initiativ til at oprette håndværker- og borgerforeningen i Ilbro. Årsagen til stiftelsen var, at man ønskede vejbelysning i Ilbro. Foruden vejbelysningen fik han også udvirket, at der blev lagt fortov. Harald Krogh blev den første formand for bestyrelsen, som også bestod af tømrer Leo Jensen (næstformand), automekaniker Bjarne Larsen (kasserer) mejeribestyrer Keld Axelgaard og købmand Søren Jacobsen.


Afslutningsvis vil jeg takke alle, som har bidraget med at fortælle mig om Ilbros historie.


Især skal nævnes: Inger Krogh (datter af Anna og Harald Krogh), Knud Jensen, (Ilbrogård), Jens Tidemann, (Tidemann Transport), Ole Jensen (Ilbro Auto), Kurt Pedersen (Hjelmlundsvej) Kurt Sørensen (tidligere Ilbro Byvej 118) og John Leo Jensen (Ilbro Tømrer- og Maskinværksted).

Kontakt os

Vi er her for at hjælpe dig!

Hello world